Процедура № 989 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 04.05.2017 14,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача събиране на оферти с обява по реда на ЗОП „Доставка на материали и изработване на 3 броя биотехнически съоръжения(високо закрито чакало)”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.