Процедура № 1069 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 25.05.2017 2,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача събиране на оферти с обява по реда на ЗОП „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.