Процедура № 696 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 24.02.2017 56,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура по реда на ЗОП Доставка чрез покупка на 160 тона царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.